Người Việt ở Vũ Hán muốn về nước, nhưng sợ bị kỳ thị ‘từ vùng dịch’

Đăng ngày

Giữa lúc nhiều nước sơ tán công dân khỏi Vũ Hán, một số lưu học sinh Việt ở đây cho biết cũng muốn được đưa về nước, trong khi số khác nói đó là những cân nhắc khó khăn. “Theo dõi báo đài thấy số ca nhiễm ngày càng tăng lên, mình thấy hơi bất…