Một tuần trở lại làm việc, đô thị Trung Quốc chưa thoát khỏi ‘hôn mê’

Đăng ngày

Chính quyền một số thành phố lớn ở Trung Quốc đã cho phép các doanh nghiệp hoạt động trở lại. Máy khử trùng, máy dò thân nhiệt được dựng lên khắp nơi. Trên thực tế, nhiều công ty vẫn cho phép nhân viên làm việc tại nhà. Một toa tàu điện tại Thượng Hải vào…