Danh sách định cư tay nghề Úc năm 2018: Những ngành nào có khả năng bị loại bỏ khỏi?

Mỗi năm, Bộ di trú Úc làm lại có đánh giá rà soát lại danh sách tay nghề định cư để có điều chỉnh phù hợp với nền kinh tế Úc. Trước khi có thay đổi chính thức vào tháng 7 sắp tới, những ngành nào đang được đề xuất loại bỏ, hoặc chuyển đổi?

Bộ Việc làm và Doanh nghiệp nhỏ vừa cho công bố bản dự thảo đề xuất những thay đổi dành cho danh sách tay nghề, sẽ có hiệu lực từ giữa năm 2018. Đề xuất này được mở ra để nhận phản hồi từ công chúng kéo dài đến ngày 20 tháng 6, quý vị nên dành thời gian để gửi ý kiến của mình.

Hệ thống “Traffic Light” tiếp tục được sử dụng với một số ngành nghề được đề xuất loại bỏ ra khỏi danh sách, và một số ngành nghề khác được chuyển đổi giữa hai danh sách Ngắn Hạn (STSOL)và Trung và Dài hạn (MLTSSL), cũng như là danh sách tay nghề vùng tỉnh (ROL).

Những loại hồ sơ nào sẽ bị ảnh hưởng?

Những đề xuất thay đổi sẽ có những ảnh hưởng đến hồ sơ xin bảo lãnh lao động cũng như những hồ sơ nộp định cư tay nghề nói chung.

Những ngành nghề nào có khả năng bị loại bỏ?

Danh sách sau đây bao gồm những ngành nghề trong diện Ngắn hạn có khả năng cao sẽ bị loại bỏ hoàn toàn khỏi danh sách:

 • 133411 Manufacturer
 • 211499 Visual Arts and Crafts Professionals nec
 • 212312 Director (Film, Television, Radio or Stage)
 • 212314 Film and Video Editor
 • 212315 Program Director (Television or Radio)
 • 212316 Stage Manager
 • 212317 Technical Director
 • 212318 Video Producer
 • 241311 Middle School Teacher
 • 323215 Textile, Clothing and Footwear Mechanic
 • 323316 Watch and Clock Maker and Repairer
 • 342411 Cabler (Data and Telecommunications)
 • 342413 Telecommunications Linesworker
 • 399211 Chemical Plant Operator
 • 399312 Library Technician
 • 411715 Residential Care Officer
 • 599612 Insurance Loss Adjuster

Những ngành nghề nào có thể bị chuyển đổi?

Những ngành nghề sau vốn nằm trên danh sách Trung và Dài hạn và có thể bị chuyển sang danh sách ngắn hạn:

 • 221112 Management Accountant
 • 234111 Agricultural Consultant
 • 312212 Civil Engineering Technician

Những ngành nghề hiện trong danh sách Ngắn hạn có khả năng sẽ được chuyển sang danh sách Trung và Dài hạn:

 • 452411 Footballer

Những ngành nghề sau đây hiện tại trong danh sách Ngắn hạn và có thể chuyển sang danh sách tay nghề vùng tỉnh (ROL), và sẽ yêu cầu lao động phải làm việc tại vùng sẽ cấp Visa cho họ:

 • 252312 Dentist
 • 253211 Anaesthetist

Những thay đổi này sẽ gây ra những ảnh hưởng gì?

Nếu những thay đổi trong danh sách tay nghề đi vào hiệu lực, thì sẽ có không ít ảnh hưởng đến dòng visa theo diện chủ bảo lãnh trực tiếp (Employer Nomination Scheme Direct Entry Applicants), những đơn xin visa 482 (TSS) và ảnh hưởng lên các hồ sơ xin định cư tay nghề nói chung, dành cho các loại visa như 489, 189 hoặc 190.

Trong trường hợp ngành nghề của quý vị hiện bị loại bỏ ra khỏi danh sách trước khi quý vị nộp đơn, quý vị sẽ hoàn toàn không đủ điều kiện để xin visa.

Tuy nhiên, nếu đương đơn nộp trước ngày những thay đổi này có hiệu lực, thì hồ sơ của quý vị có khả năng vẫn được xét.

Kết luận

Nếu ngành nghề mà quý vị chọn hiện tại đang nằm trong danh sách nhiều khả năng bị loại bỏ,  quý vị nên cân nhắc nộp hồ sơ càng sớm càng tốt, trước khi những thay đổi này có hiệu lực.

Nếu ngành nghề quý vị chọn có thể bị chuyển đổi, quý vị nên theo dõi sát tình hình, cập nhật những thay đổi vì nó có thể là một cơ hội để quý vị xin visa TSS, ENS Direct Entry, 489, 189, hoặc 190.

Theo SBS Vietnamese

Đang tải...