Cô dâu Việt vỡ mộng khi tưởng lấy được chồng Trung Quốc giàu

Đăng ngày

Hơn 100.000 phụ nữ Việt cưới đàn ông Trung Quốc thông qua bốn cách thức chính, bao gồm cả tìm hiểu theo cách truyền thống và thông qua con đường môi giới, theo Channel News Asia. Ba thập kỉ chịu ảnh hưởng bởi chính sách một con được cho là một trong những nguyên nhân…