1.000 hồ sơ giới thiệu cấp thị thực cho chương trình lao động kết hợp kỳ nghỉ tại Úc

Đăng ngày

Cục Quản lý lao động ngoài nước cho biết, sẽ tiếp nhận 700 hồ sơ chính thức và 300 hồ sơ dự bị để giới thiệu cấp thị thực cho công dân Việt Nam đủ điều kiện theo Chương trình lao động kết hợp kỳ nghỉ tại Úc. Thực hiện Thỏa thuận giữa hai Chính…