Visa làm việc vùng quê Úc: Danh sách tay nghề và hệ thống tính điểm mới

Đăng ngày

Sau rất nhiều mong đợi thì 2 visa làm việc vùng quê mới với hứa hẹn cơ hội định cư sau 3 năm làm việc ở vùng quê Úc đã thành hiện thực và bắt đầu có hiệu lực từ 16/11/2019 Các di dân được khuyến khích định cư tại miền quê, theo một biện…